ทส.ทุ่มงบประมาณ 445 ล้าน จ้างงาน 16,488 อัตรา ผู้ได้รับผลกระทบ โควิด-19

ทส.ทุ่มงบประมาณ 445 ล้าน จ้างงาน 16,488 อัตรา "โครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019"

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.)นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. แถลงข่าว "โครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019"

นายวราวุธ กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ให้มีรายได้โดยหน่วยงานในสังกัดทส. มี 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดทส. กรมป่าไม้(ปม.) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช(อส.)และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.)ได้รับงบประมาณในการจ้างงานรวม 445,176,000 บาท จากเงินงบกลางประจำปี 2563 รวม 16,488 อัตรา อัตราการจ้างต่อเดือน 9,000 บาท ระยะเวลาจ้าง 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 63 ซึ่งเราจะมีการทำสัญญาว่าจ้าง และประสานธนาคารเปิดบัญชีของผู้รับจ้าง เพื่อโอนเข้าบัญชีผู้รับจ้างโดยตรงเพื่อความโปร่งใส นอกจากนี้จะมีการสำรองบุคคลไว้ 15% เพื่อทดแทนกรณีลูกจ้างลาออกระหว่างปฏิบัติงานด้วย

นายวราวุธ กล่าวอีกว่า สำหรับโครงการจ้างงานจะมี 5 โครงการ คือ สำนักงานปลัดทส. 1 โครงการ คือ "โครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการ 1 คน 1 ตำบลร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" จำนวน 7,255 อัตรา กรมป่าไม้ 2 โครงการ คือ โครงการจ้างผู้ช่วยงานเจ้าหน้าที่ป่าไม้ตามนโยบาย คทช. 3,192 อัตรา และโครงการจ้างงานประชาชนเพื่อฟื้นฟูป่าหลังถูกไฟไหม้ "สร้างป่า สร้างงาน สร้างรายได้" จำนวน 1,866 อัตรา รวมทั้งสิ้น 5,056 อัตรา ของกรมอุทยานฯ 1 โครงการ "โครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อเป็นแหล่งน้ำ แหล่งอาหารของสัตว์ป่า 3,500 อัตรา และของกรมฯทะเล 1 โครงการ "โครงการจ้างสำรวจพื้นที่ใช้ประโยชน์ในเขตป่าชายเลน จำนวน 675 อัตรา

นายวราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ว่าจ้างทุกคน จะมีการจัดทำบัตรประจำตัวของทุกหน่วยงาน เพื่อใช้แสดงตนขณะที่ปฏิบัติงาน หรือติตต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป ซึ่งเราคาดหวังว่าผลสัมฤทธิ์หลังสิ้นสุดโครงการจะช่วยให้แต่ละพื้นที่มีการพัฒนาทั้งด้านแหล่งกักเก็บน้ำ ลดผลกระทบจากภัยแล้ง สัตว์ป่ามีน้ำและอาหารในพื้นที่ เพิ่มพื้นที่สีเขียว มีการฟื้นฟูป่าชายเลนเพิ่มขึ้น

"โดยประชาชนที่สนใจโครงการจ้างงาน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 4 หน่วยงานสังกัดทส.ในแต่ละพื้นที่ได้ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่นั้นๆ ได้เข้ามีส่วนร่ว

รมว.ทส. เผยอีกว่า ในวันพรุ่งนี้(26มิ.ย.) ตนจะเดินทางเพื่อติดตามการปฏิบัติงานภายใต้โครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่จ.นครศรีธรรมราช จากนั้นในวันที่ 27 มิ.ย. นี้ ตนจะร่วมประชุมในการแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าของจ.นครศรีธรรมราช โดยเฉพาะพื้นที่ป่าพรุควนเคร็งที่ตนได้กำชับว่าต้องมีการเติมน้ำตลอดอย่าให้ป่ามีความแห้งแล้ง ซึ่งจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าได้

เครดิตข่าวโดย: คมชัดลึก
เรื่องอื่นๆ
ก่อนหน้า