จีนประกาศวัคซีนโควิด-19เป็นสินค้าสาธารณะทั่วโลก

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. เฟซบุ๊กสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย โพสต์ข้อความระบุว่า นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ประกาศในพิธีเปิดการประชุมสมัชชาอนามัยโลก (WHA)ครั้งที่ 73 ว่า เมื่อจีนสำเร็จในการวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด-19 และประยุกต์ใช้ในจีนแล้ว วัคซีนดังกล่าวจะเป็นสินค้าสาธารณะทั่วโลก จีนยินดีที่จะช่วยเหลือประเทศที่กำลังพัฒนาสามารถเข้าถึงในการใช้วัคซีนและใช้จ่ายรับซื้อได้ นอกจากนั้น จีนพร้อมที่จะจัดเงินช่วยเหลือเป็นจำนวน 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แก่นานาประเทศภายใน 2 ปี เพื่อช่วยเหลือประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่กำลังพัฒนานั้น รับมือต่อสู้โรคโควิด-19 และฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาสังคม.

เครดิตข่าวโดย: เดลินิวส์
เรื่องอื่นๆ
ก่อนหน้า