ก.แรงงานห่วงเด็กจบใหม่ว่างงาน แนะทำงาน Part-time

กรมการจัดหางาน ชวนเด็กจบใหม่ทำงาน Part-time ทางเลือกระกว่างรอทำงาน หลังเกิดสถานการณ์โควิด-19 ระบาด อาจส่งผลให้เด็กจบใหม่เฉลี่ยปีละ 5 แสนคนว่างงาน

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์การจ้างงานในประเทศ รวมถึงผู้ที่สำเร็จการศึกษาใหม่ ซึ่งจากการประมาณการจะมีผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน ในปี 2564 จำนวน 493,875 คน และตลาดแรงงานอาจจะรองรับไม่เพียงพอ กรมการจัดหางานจึงเร่งหาแนวทางเพื่อให้บัณฑิตใหม่ที่จะเป็นกำลังแรงงานหลักของประเทศได้เข้าสู่ระบบการจ้างงาน หลายภาคส่วนกังวลเรื่อง การว่างงานของบัณทิตจบใหม่โดยเฉพาะการเข้าสู่การว่างงานถาวร ซึ่งผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้รูปแบบการจ้างงานเปลี่ยนไป นอกจากจะมีการปิดกิจการ ลดขนาดองค์กร สถานประกอบการหลายแห่งยังได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ้างงานจากเต็มเวลาเป็นการจ้างงานแบบ Part-time ประกอบกับรูปแบบการทำงานของคนรุ่นใหม่ได้เปลี่ยนไป รับงานอิสระที่สามารถกำหนดเวลาการทำงานได้เป็นบางช่วงเวลา จึงอาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือก หากบัณทิตจะเลือกทำงานในรูปแบบ part-time

ขณะนี้ กรมการจัดหางาน ได้รับแจ้งตำแหน่งงาน part-time จำนวน 2,396 อัตรา คือ แรงงานด้านการผลิต พนักงานจัดส่งสินค้าอื่นๆ เจ้าหน้าที่เก็บเงิน แคชเชียร์ เจ้าหน้าที่ขนส่งอื่นๆ พนักงานขายและผู้นำเสนอสินค้าอื่นๆ แรงงานในด้านการผลิตต่างๆ แรงงานทั่วไป พนักงานขายทอดตลาด เจ้าหน้าที่สินเชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุรกิจอื่นๆ พนักงานขายสินค้า (ประจำร้าน)พนักงานขายของหน้าร้าน

ผู้สนใจสามารถสมัครงานได้ทาง เว็บไซต์ http://smartjob.doe.go.th หรือติดต่อที่กระทรวงแรงงาน หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือติดตามตำแหน่งงานว่างได้ทาง Facebook Fanpage : เสิร์ฟงานด่วน

เครดิตข่าวโดย: workpointnews
เรื่องอื่นๆ

กรมที่ดิน

ก่อนหน้า