กรมสุขภาพจิต


ประกาศรับสมัครงานราชการ
หน่วยงาน กรมสุขภาพจิต
ประเภท พนักงานราชการ
จำนวนอัตรา 1 อัตรา
จังหวัด นนทบุรี
วันที่เปิด-ปิดสมัคร 16 - 20 มี.ค. 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
ชื่อตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

สถานที่รับสมัคร: ผู้สนใจจะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสุขภาพจิต อาคาร 3 ชั้น 2 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 16-20 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2590-8148

ดาวโหลดไฟล์แนบ
- ไฟล์แนบที่ 1
เรื่องอื่นๆ

กรมที่ดิน

ก่อนหน้า