อบจ.ประจวบคีรีขันธ์


ประกาศรับสมัครงานราชการ
หน่วยงาน อบจ.ประจวบคีรีขันธ์
ประเภท ครู
จำนวนอัตรา 1 อัตรา
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
วันที่เปิด-ปิดสมัคร 09 - 20 มี.ค. 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ชื่อตำแหน่ง: ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000-15,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (ดูในประกาศ) และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 9-20 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ดาวโหลดไฟล์แนบ
- ไฟล์แนบที่ 1
เรื่องอื่นๆ
ก่อนหน้า