โรงพยาบาลราชบุรี


ประกาศรับสมัครงานราชการ
หน่วยงาน โรงพยาบาลราชบุรี
ประเภท พนักงาน
จำนวนอัตรา 1 อัตรา
จังหวัด ราชบุรี
วันที่เปิด-ปิดสมัคร 04 - 18 มี.ค. 2563

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 13300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 4-18 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ดาวโหลดไฟล์แนบ
- ไฟล์แนบที่ 1
เรื่องอื่นๆ

กรมที่ดิน

ก่อนหน้า