โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย


ประกาศรับสมัครงานราชการ
หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
ประเภท พนักงานราชการ
จำนวนอัตรา 7 อัตรา
จังหวัด สุโขทัย
วันที่เปิด-ปิดสมัคร 09 - 13 มี.ค. 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
1. นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน: 18,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

2. แพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 19,500 บาท
- ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

3. นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน: 19,500 บาท
- ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียด และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคาร 50 ศรีสังวร โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 9-13 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-5568-2030 ต่อ 1305

ดาวโหลดไฟล์แนบ
- ไฟล์แนบที่ 1
เรื่องอื่นๆ

กรมที่ดิน

ก่อนหน้า