โรงพยาบาลศรีธัญญา


ประกาศรับสมัครงานราชการ
หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีธัญญา
ประเภท พนักงานราชการ
จำนวนอัตรา 7 อัตรา
จังหวัด นนทบุรี
วันที่เปิด-ปิดสมัคร 10 - 31 มี.ค. 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
1. พยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา เงินเดือน 19500 บาท
- ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง
หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2. นักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา เงินเดือน 19500 บาท
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาใดสาขาหนึ่งทางจิตวิทยาคลินิก หรือทางจิตวิทยา และ
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก

3. นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา เงินเดือน 19500 บาท
- ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชากายภาพบำบัดทางกิจกรรมบำบัด
และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด

4. นักวิชการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 02-5287800 ต่อ 57830

ดาวโหลดไฟล์แนบ
- ไฟล์แนบที่ 1
เรื่องอื่นๆ

กรมที่ดิน

ก่อนหน้า