สวนสุนันทา แจ้งปิดเรียนถึง 16 มี.ค.จัดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ เน้นเรียนผ่านออนไลน์แทน

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา (มร.สส.) แจ้งว่า ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการกำหนดแนวทางการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 ว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมด่วนเกี่ยวกับโควิด-19 มหาวิทยาลัยมีมาตรการดังนี้

1.ให้งดการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่ 12-16 มีนาคม
2.มหาวิทยาลัยจะทำบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 13-16 มีนาคม
3.จะเปิดให้มีการเรียนการสอนอีกครั้งในวันที่ 17 มีนาคม เน้นการจัดการเรียนการสอนตามประกาศมหาวิทยาลัยในรูปแบบออนไลน์
4.สำหรับคณาจารย์ และบุคลากร ให้คณะ หรือวิทยาลัย เป็นผู้บริหารจัดการตามความเหมาะสม
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

เครดิตข่าวโดย: matichon
เรื่องอื่นๆ
ก่อนหน้า