คลิกเลือก "ระดับชั้น" และ "วิชา" ที่ต้องการดูสื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอนทั้งหมด ระดับชั้นม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ (107 วิดีโอ)
วิทยาศาสตร์ ม.3

ตำแหน่งของกลุ่มดาว

วิทยาศาสตร์ ม.3

วงจรไฟฟ้าในบ้าน

วิทยาศาสตร์ ม.3

สมดุลของระบบนิเวศ

วิทยาศาสตร์ ม.3

ลักษณะทางพันธุกรรม

วิทยาศาสตร์ ม.3

แรงเสียดทาน

วิทยาศาสตร์ ม.3

แรงพยุง