คลิกเลือก "ระดับชั้น" และ "วิชา" ที่ต้องการดูสื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอนทั้งหมด ระดับชั้นป.5 วิชาวิทยาศาสตร์ (57 วิดีโอ)
วิทยาศาสตร์ ป.5

การผสมเทียมของสัตว์

วิทยาศาสตร์ ป.5

วัฏจักรชีวิตของสัตว์

วิทยาศาสตร์ ป.5

พืชในท้องถิ่น

วิทยาศาสตร์ ป.5

การจำแนกพืชดอก

วิทยาศาสตร์ ป.5

การจำแนกพืช

วิทยาศาสตร์ ป.5

วัฏจักรของพืช