คลิกเลือก "ระดับชั้น" และ "วิชา" ที่ต้องการดูสื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอนทั้งหมด ระดับชั้นป.5 วิชาวิทยาศาสตร์ (57 วิดีโอ)
วิทยาศาสตร์ ป.5

เสียงจากวัตถุต่างๆ

วิทยาศาสตร์ ป.5

การเกิดเสียงสูงต่ำ

วิทยาศาสตร์ ป.5

การได้ยินเสียง

วิทยาศาสตร์ ป.5

แหล่งกำเนิดเสียง

วิทยาศาสตร์ ป.5

แรงพยุงของของเหลว

วิทยาศาสตร์ ป.5

ความดันของของเหลว

วิทยาศาสตร์ ป.5

แรงลัพธ์

วิทยาศาสตร์ ป.5

ความหน่าแน่นของสาร

วิทยาศาสตร์ ป.5

การนำไฟฟ้าของวัสดุ

วิทยาศาสตร์ ป.5

ความยืดหยุ่นของวัสดุ

วิทยาศาสตร์ ป.5

ความเหนียวของวัสดุ

วิทยาศาสตร์ ป.5

ความแข็งของวัสดุ