คลิกเลือก "ระดับชั้น" และ "วิชา" ที่ต้องการดูสื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอนทั้งหมด ระดับชั้นป.1 วิชาวิทยาศาสตร์ (37 วิดีโอ)
วิทยาศาสตร์ ป.1

กิจกรรมจัดกลุ่มสัตว์

วิทยาศาสตร์ ป.1

ดวงอาทิตย์

วิทยาศาสตร์ ป.1

ดวงจันทร์

วิทยาศาสตร์ ป.1

ดอก

วิทยาศาสตร์ ป.1

ดวงดาว

วิทยาศาสตร์ ป.1

ในดินมีอะไรบ้าง-1

วิทยาศาสตร์ ป.1

ท้องฟ้า

วิทยาศาสตร์ ป.1

ดินมีลักษณะอย่างไร-1

วิทยาศาสตร์ ป.1

ดินมีลักษณะอย่างไร-2

วิทยาศาสตร์ ป.1

ดินมีลักษณะอย่างไร-3

วิทยาศาสตร์ ป.1

ในดินมีอะไรบ้าง-2

วิทยาศาสตร์ ป.1

ประโยชน์ของสัตว์