เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ม.3 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุดนี้
เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
- เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตร คือ และมีความสำคัญอย่างไร
- เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) คือ
- รูปแบบเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตร
- ผลเสียของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
 

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อการเรียนการสอน ม.3 อื่นๆ น่าสนใจ
วิทยาศาสตร์

การคุมกำเนิด

วิทยาศาสตร์

ไฟฟ้าสถิต

วิทยาศาสตร์

ระบบสุริยะ

วิทยาศาสตร์

การโคลน

ก่อนหน้า