ความหลากหลายของระบบนิเวศ

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ความหลากหลายของระบบนิเวศ ม.3 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุดนี้
เรื่อง ความหลากหลายของระบบนิเวศ
- ความหลากหลายของระบบนิเวศ
- การจำแนกสิ่งมีชีวิตตามทฤษฎีของ อริสโตเติล (Aristotle) , จอห์น เรย์ (John Ray), คาโรลัส อินเนียส (Carl Linnaeus)
- เกณฑ์การจัดจำแนกความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
- การจำแนกสิ่งมีชีวิตของ Carl Linnaeus เกณฑ์แหล่งที่อยู่อาศัย
- ชนิดของป่าไม้ในประเทศไทย
- ป่าไม้ผลัดใบ (Evergreen Forest)
- ป่าดิบชื้น (Tropical Rain Forest)
- ป่าดิบแล้ง (Dry Evergreen Forest)
- ป่าดิบเขา (Hill Evergreen Forest)
- ป่าสน (Coniferous Forest)
- ป่าพรุ หรือป่าบึงน้ำจืด (Swamp Forest)
- ป่าชายเลน หรือป่าบึงน้ำเค็ม (Mangrove Swamp Forest)
- ป่าชายหาด (Beach Forest)
- ป่าเบญจพรรณ, ป่าเต็งรัง, ป่าหญ้า
 

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อการเรียนการสอน ม.3 อื่นๆ น่าสนใจ
วิทยาศาสตร์

กระแสไฟฟ้า

วิทยาศาสตร์

ความต้านทานไฟฟ้า

ก่อนหน้า