ระบบนิเวศป่าชายเลน

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ระบบนิเวศป่าชายเลน ม.3 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุดนี้
เรื่อง ระบบนิเวศป่าชายเลน
- ลักษณะของ ป่าชายเลน
- ชนิดไม้ที่พบมากในระบบนิเวศป่าชายเลน
- ลักษณะไม้โกงกาง
- ป่าชายเลนบริเวณปากแม่น้ำ น้ำกร่อย เป็นอย่างไร
- พรรณไม้สำคัญในป่าชายเลนไทย ทั้งหมด 74 ชนิด
- เอกลักษณ์ของป่าชายเลน และปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งเขตของพืชในแต่ละพื้นที่
- โครงสร้างระบบนิเวศของป่าชายเลน
- การหมุนเวียนสารอาหารในระบบนิเวศป่าชายเลน
- ความสำคัญของระบบป่านิเวศชายเลน
 
 

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก่อนหน้า