การผสมเทียม

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง การผสมเทียม ม.3 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุดนี้
เรื่อง การผสมเทียม
- การผสมเทียม
- ขั้นตอน การผสมเทียมสัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายในร่างกาย และภายนอกร่างกาย
- ขั้นตอนการผสมเทียมปลา
- ประโยชน์ของการผสมเทียมสัตว์
 

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อการเรียนการสอน ม.3 อื่นๆ น่าสนใจ
วิทยาศาสตร์

พลังงานกล

วิทยาศาสตร์

ระบบสุริยะ

วิทยาศาสตร์

งานและพลังงาน

วิทยาศาสตร์

ความเร่ง

ก่อนหน้า