การสืบพันธุ์ของสัตว์

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง การสืบพันธุ์ของสัตว์ ม.3 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุดนี้
เรื่อง การสืบพันธุ์ของสัตว์
- การสืบพันธุ์ของสัตว์
- ความแตกต่างระหว่างสืบพันธุ์ของสัตว์ กับมนุษย์
- ประเภทของการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ
- ความหมายของการปฏิสนธิภายใน และภายนอก
- การเจริญเติบโตของแมลง
- การเจริญเติบโตของตัวสามง่าม, ตั๊กแตน, ผีเสื้อ
- สัตว์ที่สามารถสืบพันธุ์ได้ทั้งแบบอาศัยเพศ และไม่อาศัยเพศ
 

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก่อนหน้า