การตั้งครรภ์และการคลอด

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง การตั้งครรภ์และการคลอด ม.3 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุดนี้
เรื่อง การตั้งครรภ์และการคลอด
- ขั้นตอนการสืบพันธุ์ เซลล์ไข่และเซลล์อสุจิเกิดการปฏิสนธิ
- การตั้งครรภ์ การเปลี่ยนแปลงเกิดจากนิวเคลียสของเซลล์ไข่ + นิวเคลียสของเซลล์อสุจิ นำไปสู่ชีวิตใหม่
- การพัฒนาของเอ็มบริโอ
- การคลอด ขั้นตอนการคลอด
- กำหนดคลอดคือ 38 สัปดาห์ / 280 วัน
- ปัจจัยที่ทำให้อายุครรภ์สิ้นสุด ตามปกติ และก่อนเวลา
- การเปลี่ยนแปลงของมารดาหลังคลอด
 

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อการเรียนการสอน ม.3 อื่นๆ น่าสนใจ
วิทยาศาสตร์

กาแล็กซี และเอกภพ

วิทยาศาสตร์

แรงพยุง

ก่อนหน้า