ยีนและสารพันธุกรรม ตอนที่ 1

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ยีนและสารพันธุกรรม ตอนที่ 1 ม.3 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุดนี้
เรื่อง ยีนและสารพันธุกรรม ตอนที่ 1
- ความสัมพันธ์ของยีน และโครโมโซม
- ความสำคัญของ โครโมโซม
- ความหมาย ลักษณะ และหน้าที่ของ ยีน (Gene) 
- ทอมัส ฮันต์มอร์แกน คือใคร
- องค์ประกอบที่สำคัญของ ยีน
- ภาพการเรียงตัวของยีน
- ลักษณะ และรูปแบบการเข้าคู่ของยีน มีแบบใดบ้าง
- รายละเอียดของ การเข้าคู่ในแบบต่างๆ (แอลลีน, จีโนไทป์, ฟีโนไทป์)
 

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อการเรียนการสอน ม.3 อื่นๆ น่าสนใจ
วิทยาศาสตร์

โครโมโซม ตอนที่ 1

วิทยาศาสตร์

ระบบนิเวศบนบก

วิทยาศาสตร์

กระแสไฟฟ้า

ก่อนหน้า