โครโมโซม ตอนที่ 1

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง โครโมโซม ตอนที่ 1 ม.3 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุดนี้
เรื่อง โครโมโซม ตอนที่ 1
- อะไรคือ โครโมโซม เรามาหาความหมายไปพร้อมๆ กันค่ะ
- ความแตกต่างของโครโมโซม ของสิ่งมีชีวิตวิตต่างๆ ว่าเท่ากันหรือไม่
- หน้าที่ของ โครโมโซม
- ตารางแสดงจำนวนโครโมโซมในเซลล์ร่างกาย และเซลล์สืบพันธุ์
- การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ และการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ เป็นอย่างไร พร้อมยกตัวอย่าง
- การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส (Mitosis), การแบ่งเซลล์แบบไม่โอซิส (Meiosis) เป็นอย่างไร 
- การทดลอง เรื่อง การศึกษาลักษณะรูปร่างของโครโมโซม
 

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อการเรียนการสอน ม.3 อื่นๆ น่าสนใจ
วิทยาศาสตร์

พลังงานกล

วิทยาศาสตร์

ความต้านทานไฟฟ้า

วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีอวกาศ

ก่อนหน้า