กฎของเมนเดล ตอนที่ 3

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง กฎของเมนเดล ตอนที่ 3 ม.3 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุดนี้
เรื่อง กฎของเมนเดล ตอนที่ 3
- มาเรียนรู้ กฎข้อที่ 2 กฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ
- รูปแบบการถ่ายทอดของเมนเดล เป็นอย่างไรบ้าง
- การถ่ายทอดลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์ (Incomplete Dominance)
 

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก่อนหน้า