กฎของเมนเดล ตอนที่ 2

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง กฎของเมนเดล ตอนที่ 2 ม.3 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุดนี้
เรื่อง กฎของเมนเดล ตอนที่ 2
- การค้นพบของเมนเดล เป็นอย่างไรบ้าง จากการทดลอง กับถั่วลันเตา
- กฎข้อที่ 1 กฎแห่งการแยก (Law of Segregation) 
- เรียนรู้เรื่อง การนำทฤษฎีความน่าจะเป็นมาใช้ พร้อมการทดลอง พร้อมผลของการทดลอง และการถาม - ตอบจากการทดลอง เพื่อให้เข้าใจง่ายๆ
 

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก่อนหน้า