ลักษณะทางพันธุกรรม

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรม ม.3 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุดนี้
เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรม
- เอ๊ะ !!!  ทำไม พี่น้อง คนในครอบครัว ถึงมีหน้าตาคล้ายกัน น่ะ 
- มาเรียนรู้ความหมายของ ลักษณะทางพันธุกรรม กันครับ ว่าคืออะไร
- ประเด็นการสังเกตลักษณะทางพันธุกรรม จะสังเกตได้อย่างไร ง่ายๆ
- ความเหมือน และความแตกต่างของสิ่งมีชีวิต ต่างกันเหมือนกันอย่างไร 
- อะไรคือ ความแปรผันทางพันธุกรรม
- ประเภทของลักษณะทางพันธุกรรม
- สิ่งที่มีอิทธิพลกับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมคื ออะไร
- ยีน คือ
 
 

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก่อนหน้า