การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ประโยชน์ ตอนที่ 1

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ประโยชน์ ตอนที่ 1 ม.3 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุดนี้
เรื่อง การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ประโยชน์ ตอนที่ 1

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อการเรียนการสอน ม.3 อื่นๆ น่าสนใจ
วิทยาศาสตร์

แรงพยุง

วิทยาศาสตร์

ประชากร

วิทยาศาสตร์

โครโมโซม ตอนที่ 1

ก่อนหน้า