ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ ม.3 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุดนี้
เรื่อง ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์
- มาเรียนรู้กันเรื่อง ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์
- รายละเอียดของ ดวงจันทร์
- ความสำคัญของดวงจันทร์ที่มีต่อโลก
- การเกิดน้ำขึ้นน้ำลง จันทรุปราคา

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อการเรียนการสอน ม.3 อื่นๆ น่าสนใจ
วิทยาศาสตร์

กฎของโอห์ม

วิทยาศาสตร์

ความเร่ง

ก่อนหน้า