กฎการอนุรักษ์พลังงาน

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง กฎการอนุรักษ์พลังงาน ม.3 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุดนี้
เรื่อง กฎการอนุรักษ์พลังงาน
- กฎการอนุรักษ์พลังงาน คืออะไร
- หลักการของ กฎการอนุรักษ์พลังงาน เป็นอย่างไร
- ตัวอย่าง การทดลอง และการอธิบาย
 

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก่อนหน้า