พลังงานกล

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง พลังงานกล ม.3 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุดนี้
เรื่อง พลังงานกล
- พลังงานกล หมายถึง
- พลังงานกล แบ่งเป็นกี่ประเภท
- พลังงานจลน์ และพลังงานศักย์ หมายถึงอะไร พร้อมตัวอย่าง
- พลังงานศักย์โน้มถ่วง และพลังงานศักย์ยืดหยุ่น คือ
- สูตรการหา พลังงานกล
- ตัวอย่างการทดลองของพลังงานกล
- พลังงานกลที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
- พลังงานไฟฟ้า คือพลังงานแบบใด เกิดขึ้นอย่างไร
- พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อการเรียนการสอน ม.3 อื่นๆ น่าสนใจ
วิทยาศาสตร์

สมดุลของระบบนิเวศ

วิทยาศาสตร์

โครโมโซม ตอนที่ 1

วิทยาศาสตร์

การผสมเทียม

วิทยาศาสตร์

ระบบสุริยะ

วิทยาศาสตร์

การคุมกำเนิด

ก่อนหน้า