การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ตอนที่ 2

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ตอนที่ 2 ม.3 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุดนี้
เรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ตอนที่ 2
- การเคลื่อนที่ในแบบต่างๆ 
- การเคลื่อนที่แบบโพแจกไทล์ คือ
- ความเร็วในการโคจรรอบโลก (Orbital Velocity)
 

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก่อนหน้า