การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ตอนที่ 1

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ตอนที่ 1 ม.3 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุดนี้
เรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ตอนที่ 1
- มาเรียนรู้การเคลื่อนที่ในแบบต่างๆ กันครับ
- การเคลื่อนที่ของวัตถุ พร้อมตัวอย่าง รถไต่ถัง
- แรงหนีศูนย์ กลาง คือ
- การเคลื่อนที่แบบวงกลม
- กฎการเคลื่อนที่ของ เซอร์ ไอแซก นิวตัน 
 

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก่อนหน้า