ปรัชญาเศรษฐกิพอเพียง

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิพอเพียง ม.3 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุดนี้
เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิพอเพียง
- ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง
- ทางสายกลาง หมายถึง 
- ความเป็นเหตุเป็ฯผล
- ความสำคัญของความรู้ และคุณธรรมต่อความพอเพียง
- หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในยุคโลกาภิวัตน์
- ขั้นตอนการปฏิบัติ คุณธรรม 4 ประการ
 

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก่อนหน้า