การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ม.3 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุดนี้
เรื่อง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
- การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
- การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติ
- ทรัพยากรธรรมชาติ กับสิ่งแวดล้อม
- ตัวอย่างการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่รู้คุณค่า
- ผลกระทบที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรโดยไม่รู้คุณค่า
- ใครคือผู้ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
- การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
- แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม
- แนวทางการปฏิบัติเพื่อการปรับเปลี่ยน
 

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก่อนหน้า