แนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง แนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ม.3 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุดนี้
เรื่อง แนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
- สมดุลของระบบนิเวศ การหมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายพลังงานซึ่งกันและกัน
- แนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
- ระบบนิเวศในปัจจุบัน 
- ภาวะเสี่ยงที่ระบบนิเวศจะเสียสมดุล
- ความสมดุลของระบบนิเวศ
- แนวทางการรักษาความสมดุล
 

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก่อนหน้า