สมดุลของระบบนิเวศ

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง สมดุลของระบบนิเวศ ม.3 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุดนี้
เรื่อง สมดุลของระบบนิเวศ
- การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศในปัจจุบัน
- สมดุลของระบบนิเวศ คือ
- ระบบนิเวศที่มีความสมดุล และเสียสมดุล เป็นอย่างไร
- สมดุลของระบบนิเวศ เสียไป ได้อย่างไร?
- ปัจจัยที่ทำให้ระบบนิเวศเสียสมดุล
- สัญญาณเตือนเรื่องการเสียสมดุลของระบบนิเวศของโลก
- สถานการณ์การเพิ่มขึ้นของจำนวนแมงกระพรุน
 

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อการเรียนการสอน ม.3 อื่นๆ น่าสนใจ
วิทยาศาสตร์

โครโมโซม ตอนที่ 2

วิทยาศาสตร์

แรงพยุง

วิทยาศาสตร์

ความต้านทานไฟฟ้า

ก่อนหน้า