คนกับสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง คนกับสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ม.3 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุดนี้
เรื่อง คนกับสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
- คนกับสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
- สาเหตุของปัญหาสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน
- สภาวะด้านสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบัน
- ปัญหาสภาพแวดล้อม ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่เหมาะสม
- ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า
- ความสำคัญของป่าไม้
- ปัญหาสัตว์ป่าถูกคุกคาม
- ปัญหามลพิษทางน้ำ ความสำคัญของน้ำ และสถานการณ์ปัจจุบัน
- ปัญหามลพิษทางอากาศ และทางดิน 
- แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก่อนหน้า