บทอาขยาน

สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.6 ชุดนี้
เรื่อง บทอาขยาน


เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)
จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อการเรียนการสอน ป.6 อื่นๆ น่าสนใจ
ภาษาไทย

กลอนเสภา

ภาษาอังกฤษ

Lets go to Vietnam

ภาษาอังกฤษ

My favorite animal is panda

คณิตศาสตร์

มุมแย้ง

ก่อนหน้า