การวิเคราะห์เรื่องที่อ่านและฟัง

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง การวิเคราะห์เรื่องที่อ่านและฟัง ป.6 ภาษาไทย

สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.6 ชุดนี้
เรื่อง การวิเคราะห์เรื่องที่อ่านและฟัง

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อการเรียนการสอน ป.6 อื่นๆ น่าสนใจ
ภาษาไทย

กลอนเสภา

สังคมศึกษา

กลุ่มอาเซียน

ภาษาอังกฤษ

Food pyramid

ก่อนหน้า