สิ่งมีชีวิตที่มีโครงร่างแข็งภายใน

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง สิ่งมีชีวิตที่มีโครงร่างแข็งภายใน ป.5 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ป.5 ชุดนี้
เรื่อง สิ่งมีชีวิตที่มีโครงร่างแข็งภายใน

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อการเรียนการสอน ป.5 อื่นๆ น่าสนใจ
ภาษาไทย

คำเชื่อม

วิทยาศาสตร์

ความดันของของเหลว

วิทยาศาสตร์

แรงพยุงของของเหลว

ก่อนหน้า