การอ่านจับใจความเรื่อง กวางเป็นไข้

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง การอ่านจับใจความเรื่อง กวางเป็นไข้ ป.5 ภาษาไทย

สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.5 ชุดนี้
เรื่อง การอ่านจับใจความเรื่อง กวางเป็นไข้

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก่อนหน้า