การเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนหาร 100 ลงตัวในรูปร้อยละ

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง การเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนหาร 100 ลงตัวในรูปร้อยละ ป.5 คณิตศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ ป.5 ชุดนี้
เรื่อง การเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนหาร 100 ลงตัวในรูปร้อยละ

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อการเรียนการสอน ป.5 อื่นๆ น่าสนใจ
ภาษาไทย

แรงกระทบ

ก่อนหน้า