แผนภาพโครงเรื่อง สารพิษในชีวิตประจำวัน

สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.4 ชุดนี้
เรื่อง แผนภาพโครงเรื่อง สารพิษในชีวิตประจำวัน


เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)
จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อการเรียนการสอน ป.4 อื่นๆ น่าสนใจ
วิทยาศาสตร์

ดวงอาทิตย์

ก่อนหน้า