แผนภาพโครงเรื่อง ภูมิใจมรดกโลก

สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.4 ชุดนี้
เรื่อง แผนภาพโครงเรื่อง ภูมิใจมรดกโลก


เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)
จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อการเรียนการสอน ป.4 อื่นๆ น่าสนใจ
คณิตศาสตร์

การชั่ง ตอนที่ 1

ก่อนหน้า