คลิกเลือก "ระดับชั้น" และ "วิชา" ที่ต้องการดูสื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอนทั้งหมด ระดับชั้นป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ (64 วิดีโอ)
วิทยาศาสตร์ ป.6

จรวดและการเคลื่อนที่

วิทยาศาสตร์ ป.6

ดาวเทียม-(Satellite)

วิทยาศาสตร์ ป.6

ประโยชน์ของหิน

วิทยาศาสตร์ ป.6

ระบบหายใจ

วิทยาศาสตร์ ป.6

สมบัติของสาร

วิทยาศาสตร์ ป.6

สายใยอาหาร