คลิกเลือก "ระดับชั้น" และ "วิชา" ที่ต้องการดูสื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอนทั้งหมด ระดับชั้นป.4 วิชาวิทยาศาสตร์ (61 วิดีโอ)
วิทยาศาสตร์ ป.4

ประโยชน์ของดิน

วิทยาศาสตร์ ป.4

อุตสาหกรรมการเกษตร

วิทยาศาสตร์ ป.4

ระบบสุริยะของเรา

วิทยาศาสตร์ ป.4

ปัญหามลภาวะทางดิน

วิทยาศาสตร์ ป.4

ดาวพุธ-ดาวศุกร์

วิทยาศาสตร์ ป.4

ดาวเคราะห์แคระ

วิทยาศาสตร์ ป.4

ดางหาง-และอุกกาบาต

วิทยาศาสตร์ ป.4

ดวงอาทิตย์