คลิกเลือก "ระดับชั้น" และ "วิชา" ที่ต้องการดูสื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอนทั้งหมด ระดับชั้นป.3 วิชาวิทยาศาสตร์ (81 วิดีโอ)
วิทยาศาสตร์ ป.3

อุณหภูมิของอากาศ

วิทยาศาสตร์ ป.3

แหล่งน้ำผิวดิน

วิทยาศาสตร์ ป.3

แหล่งน้ำใต้ดิน

วิทยาศาสตร์ ป.3

สัตว์ป่าสงวน

วิทยาศาสตร์ ป.3

สมบัติของอากาศ

วิทยาศาสตร์ ป.3

วัสดุรอบตัว

วิทยาศาสตร์ ป.3

วัฎจักรของน้ำ

วิทยาศาสตร์ ป.3

แรงเสียดทาน

วิทยาศาสตร์ ป.3

แรงโน้มถ่วงของโลก

วิทยาศาสตร์ ป.3

แรงกระทำและแรงลัพธ์

วิทยาศาสตร์ ป.3

เรามาทบทวนเรื่องน้ำ