คลิกเลือก "ระดับชั้น" และ "วิชา" ที่ต้องการดูสื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอนทั้งหมด วิชาภาษาอังกฤษ (217 วิดีโอ)
ภาษาอังกฤษ ป.6

Whats-wrong-(อาการเจ็บป่วย)

ภาษาอังกฤษ ป.6

What-does-uncle-do-(อาชีพของเขา)

ภาษาอังกฤษ ป.6

Types-of-Homes-(ประเภทของบ้าน)

ภาษาอังกฤษ ป.6

Rescue-from-Natural-Disaster

ภาษาอังกฤษ ป.6

Religion-and-Worship

ภาษาอังกฤษ ป.6

Publice-Service